เรือ ยอร์ช เหมา / Private Charter

ขนาดของเรือ มีขนาด  ลำ 20 คน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนคน

โปรแกรม 1 เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะคลุ้ม 

- ลำ 10 คน ราคา 19,500 บาท

- ลำ 20 คน ราคา 21,000 บาท

โปรแกรมที่ 2 เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย เกาะคลุ้ม

- ลำ 10 คน ราคา 22,000 บาท

- ลำ20 คน ราคา 24,000 บาท

โปรแกรมที่ 3 เกาะหมาก เกาะขาม เกาะเหลายา 

- ลำ 10 คน ราคา 23,000 บาท

- ลำ 20 คน ราคา 27,000 บาท

 โปรแกรมที่ 4 เกาะกูด เกาะหมาก เกาะขาม

-  ลำ 10 คน ราคา 26,000 บาท

- ลำ 20 คน ราคา 29,000 บาท

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

กรุณากรอกข้อความ...
฿19,500
จำนวน:
Visitors: 61,301