แพ๊คเก็จ ทัวร์ เกาะกูด 2 วัน 1 คืน / 3 วัน 2 คืน

         

แพ็คเก็จทัวร์ เกาะกูด  https://youtu.be/RYu7_iKNMsA

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ราคา 4,900

วันแรก

เวลา   09.30น.   เตรียมลงเรือสปิดโบ้ทที่ ท่าเรือคอรัลบีช

เวลา   10.00 น.  เรือออกเดินทางสู่เกาะกูด

เวลา   11.20น.   ถึงอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท  รับ “Wellcome drink” และกุญแจเข้าห้องพัก

เวลา  12.00น.    รับประทานอาหารกลางวัน (1)

เวลา  13.00น.    ไปดำน้ำ

เวลา  16.00น.    รับประทานอาหารว่างที่รีสอร์ท (2)

เวลา  19.00น.    รับประทานอาหารเย็น (3)  

เวลา  22.00น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เวลา  06.00น.    กาแฟ

เวลา  07.30น.    รับประทานอาหารเช้า (4)

เวลา  08.00น.    เตรียมสัมภาระไว้หน้าห้องพัก

เวลา 09.00น.     ลงเรือกลับฝั่ง

เวลา 10.20น.    ถึงท่าเรือคอรัลบีชโดยสวัสดิภาพ

 

 

***************************************************

หมายเหตุ

-          โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

-          ราคานี้ไม่รวม Vat 7% และวันหยุด นักขัตฤกษ์

-          รวมเรือ ไป - กลับ สปิดโบ้ท ไปดำน้ำ   อาหาร 3 มื้อ ว่าง 1 มื้อ

-          ของแถม เป็นกระเป๋า หรืออย่างอื่นที่สามารถทดแทนกันได้

(รับตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ) เนื่องจากต้องใช้เรือ สปีดโบ๊ท 1 ลำ/8ท่านค่ะ

.................................................................................................................

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน 5,900 บาท

วันแรก

เวลา  12.30น.       เตรียมลงเรือที่ท่าเรือ คอรัลบีชโดยเรือสปิดโบ้ท

เวลา  13.00 น.      เรือออกเดินทางสู่เกาะกูด

เวลา  14.20น.      ถึงอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท  รับ “Wellcome drink” และกุญแจเข้าห้องพัก

เวลา  16.00น.      รับประทานอาหารว่างที่รีสอร์ทและพักผ่อนตามอัธยาศัย (1)

เวลา  19.00น.       รับประทานอาหารเย็น (2) ไม่มีปูม้า

วันที่สอง

เวลา  06.00น.    กาแฟ

เวลา  07.30น.    รับประทานอาหารเช้า (3)

เวลา  09.00น.   ไปดำน้ำบริเวณเกาะรัง

เวลา  12.00น.    รับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท (4)

เวลา  16.00น.    รับประทานอาหารว่างที่รีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย (5)

เวลา  19.00น.    รับประทานอาหารเย็น (6) ไม่มีปูม้า

วันที่สาม

เวลา  06.00น.   กาแฟ

เวลา  07.30น.   รับประทานอาหารเช้า (7)

เวลา  08.00น.   เตรียมสัมภาระไว้หน้าห้องพัก

เวลา  09.00น.   ลงเรือสู่ฝั่ง

เวลา  10.20น.  ถึงท่าเรือคอรัลบีชโดยปลอดภัย

 

*****************************************************

หมายเหตุ  : ราคานี้ไม่รวมVat และวันหยุดนักขัตฤกษ์

** โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและความเหมาะสม

-          ราคารวม อาหาร 5 มื้อ (อาหารว่าง 2 มื้อ)ที่พัก 2 คืน                     

-           ทริป ดำน้ำ และ เรือ สปีดโบท ไป-กลับ ค่ะ

 

 -           เด็กอายุ 1-3 ขวบฟรี  4-10 ขวบ ลด 25%

............................................................................................................................

       
  

 

฿4,900
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 214,769