แพ๊คเก็จ ทัวร์ เที่ยวสะหงาด@ตราด 2 แผ่นดิน โทร 080-5697889

               
  

แพ๊คเก็จ 3 วัน 2 คืน 

 

วันแรก    08.00 น.    

ออกเดินทาง จากอำเภอเมืองตราด สู่อำเภอ   คลองใหญ่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้เขมรอพยพ และนิทรรษการพระราชกรณียกิจ       ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ ศาลา ราช   การุณย์ พร้อมชมนิทรรศการภาพวาด ณ หาดทรายแดงเข้าล้าน

 12.00 น.     รับประธานอาหารกลางวัน

 13.00 น.     เดินทางไปสัการะ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อ.คลองใหญ่ และไว้พระใหญ่บนเขาท่านก๋ง จากนั้นแวะชม จุดที่แคบที่สุดในประเทศไทย ณ บ้านโขดทราย และชมทัศนียภาพอ.คลองใหญ่ ณ จุดชมวิวสำนักสงฒ์ หาดทรายแดง

 17.00 น.      เดินทางกลับที่พัก

 

วันที่ 2

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.    เดินทางไปยัง จุดผ่านแดนถาวร บ้านหาดเล็ก ทำพิธีผ่านแดนเพื่อข้ามไปยังจังหวัดเกาะกง กัมพูชา

09.00 น.      แวะชมทัศนียภาพ เกาะกง ณ จุดชมวิวเนียงก๊ก และนมัสการพระรูปที่วัดเนียงก๊ก 

10.00 น.     เดินทางไปยังวัดปากคลอง วัดเก่าแก่ในจังหวัดเกาะกง วัดหลวงพ่อหมึก รับฟังประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองปัจ จันตคีรีเขต(เกาะกงในปัจจุบัน)

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.      เยี่ยมชมป่าโกงกางทีใหญ่ที่สุดในแถบเอเชีย จากนั้นแวะช้อปปิ้งที่ตลาดเกาะกง

18.00 น.        เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

08.00 น.         รับประธานอาหารเช้า

09.00 น.          เดินทางไปยังจุดผ่านแดน บ้านหาดเล็ก ทำพิธีผ่านแดนเพื่อข้ามกลับมายังจังหวัดตราด และแวะช้อปปิ้ง ๊ ตลาดชายแดน ไทย-กัมพูชา

11.00 น.           เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ      

฿3,900
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 46,235