เบอร์โทรศัพท์น่ารู้/Tel.

เบอร์โทรศัพท์น่ารู้ 

จังหวัด ตราด ( Trat Province )

 • 1. สำนักงาน จังหวัดตราด         039 - 511282

 • 2. ที่ว่าการ อำเภอ เมืองตราด       039 - 511053


 • 3. ที่ว่าการ อำเภอ คลองใหญ่      039 - 582249

 • 4. ที่ว่าการ อำเ๓อ เขาสมิง       039 - 599436  

 • 5. ที่ว่าการ อำเภอ บ่อไร่             039 - 591239

 • 6. ที่ว่าการ อำเภอ แหลมงอบ         039 - 538143

 • 7. สำนักงานเทศบาล เมืองตราด        039 - 511952

 • 8. ททท. (สำนักงานตราด) Tourism Authority of Trat      039 - 597259-60

 • 9. กองบังคับการตำรวจภูธร ตราด  PROVINCIAL POLICE DIVISION    039 - 511265

 • 10. สถานีตำรวจภูธร อ. เมือง ตราด (Trat Police Station )         039 - 512522

 • 11. ประชาสัมพันธ์ จังหวัดตราด ( Trat Information )            039 - 511998

 • 12. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด ตราด Ministry of Tourism and Sports)        039 - 523368

 • 13. โรงพยาบาล ตราด  ( Trat Hospital )   039 - 511040-1

 • 14. โรงพยาบาล กรุงเทพ ตราด ( Bangkok Hospital Trat )   039 - 552777 , 039 - 522555

 • 15. ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตราด ( Trat immigration Office )        039 - 597261

กาะช้าง Koh Chang

1. ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง                        039 - 586101

2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ( National Park )       039 - 510927-8

3. สภานีตำรวจท่องเที่ยว ( เกาะช้าง ) Tourist Police Station       039 - 557382-3

4. สถานีตำรววจภูธร อำเภอ เกาะช้าง ( Police Station )              039 - 586191-2

5. โรงพยาบาล เกาะช้าง ( Koh Chang Hospital )    039 - 586096, 039 - 586131

6. Koh Chang International Clinic                039 - 551155 , 039 - 551555 

 

 

g

 

Visitors: 36,396