เกาะช้างเบอร์โทรศัพท์น่ารู้/Tel.

 เบอร์โทรศัพท์น่ารู้ ( Tellephone Number)

จังหวัด ตราด ( Trat Province )

 • 1. สำนักงาน จังหวัดตราด 039 - 511282

 • 2. ที่ว่าการ อำเภอ เมืองตราด 039 - 511053

 • 3. ที่ว่าการ อำเภอ คลองใหญ่  039-582249

  4. ที่ว่าการ อำเภอ เขาสมิง 039 - 599436  

 • 5. ที่ว่าการ อำเภอ บ่อไร่      039 - 591239

 • 6. ที่ว่าการ อำเภอ แหลมงอบ   039 - 538143

 • 7. สำนักงานเทศบาล เมืองตราด  039 - 511952

 • 8. ททท. (สำนักงานตราด) Tourism Authority of Trat      039 - 597259-60

 • 9. กองบังคับการตำรวจภูธร ตราด  PROVINCIAL POLICE DIVISION   

             039 - 511265
 • 10. สถานีตำรวจภูธร อ. เมือง ตราด (Trat Police Station )         

  039 - 512522

 • 11. ประชาสัมพันธ์ จังหวัดตราด ( Trat Information )      039 - 511998

 • 12. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด ตราด Ministry of Tourism and Sports)        

            039 - 523368

 • 13. โรงพยาบาล ตราด  ( Trat Hospital )   039 - 511040-1

 • 14. โรงพยาบาล กรุงเทพ ตราด ( Bangkok Hospital Trat )

 •  

  เกาะช้าง ( Koh Chang )   

 • 1. ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง 039-586100

 • เบอร์นายอำเภอเกาะช้าง 081-8671433

 • 2. สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง 039-586191

 • 3. กู้ภัย เกาะช้าง 081-6534384

 • 4. การไฟฟ้า เกาะช้าง 039-586067

 • 5. Koh Chang International Clinic 039-551151/2

 • 6. โรงพยาบาล เกาะช้าง (Koh Chang Hospital) 039-586131/160

 • 7. เกาะช้าง เฟอร์รี่ 039-555188


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 221,702