ทริปเกาะขาม / Koh Kham

 เกาะขาม ไปโดยเรือไทยฟัน นอกนั้น มีเฉพาะเรือเหมาค่ะ เกาะขามเป็นเกาะส่วนตัว ต้องเสีค่าขึ้นเกาะท่านละ 200 บาท

กรุณากรอกข้อความ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 50,955