ขี่ช้าง / Elephant Trekking

         มา เกาะช้างต้องขี่ช้างชมไพร มี 2 โปรแกรมด้วยกันคือ

 *** ราคานี้ รวมรถรับส่งจากโรงแรม ผลไม้ และน้ำดื่ม***

โปรแกรม 1/ 800บาท เดินป่าอย่างเดียว

โปรมแกรม 2 / 1500 บาท เดินป่าและเล่นน้ำกับช้าง

  Program 1 Hour / 800 Baht 

 •  Elephant jungle trekking 1 hour.
 •  Include taxi transfer came and back to your accommondation
 •  Ride in to the rain forest
 •  Ride though the rubber plantation
 •  Ride though the pomelo orcha
 •  Magnificent scenery of national park
 •  Photo Opportunities
 •  Complimentary water for trek
 •  Complimentary sortdrink,tea,coffee,on completion of trek

 

  Program 2 Hours / 1,500 Baht 

 • Transfer you to and from your accommodation
 • 2 Hours elephant trek and swim
 • Ride though rubber plantation
 • Ride though a pomilo orchard
 • Ride into the jungle
 • Visit a crystal clear rock pool and swim with your elephant where you and your elephant can cool off
 • Photo opportunities
 • Sit directly on elephant for return journey
 • Complimantary water,sorftdrink,tea,coffee,arrival back at camp

 

 Start time : 08.00 a.m -5.00p.m Daily

 

฿800
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 214,785