ฺBoat to other island

ตารางเวลาเรือโดยสาร จาก เกาะช้าง ไป เกาะหวาย เกาะหมาก เกาะกูด เกาะระยั้ง เกาะขาม จะเปิดช่วงเดือน ตุลาคม - พฤษภาคม เท่านั้น นอกจากช่วงนี้ลูกค้าสามารถเดินทาง จากแหลมงอบหรือแหลมศอกได้ค่ะ

Daily Boat from Koh chang to the other island start October - May. After of May   customer can go to Leam ngob Pier.

 

WinkTime table from koh chang toSmile

koh wai , koh mak , Koh Kood , Koh rayang,Koh kham

 

 WOODEN BOAT / เรือไม้

KOH CHANG - KOH WAI          09.00 A.M - 10.00 A.M          300.-

KOH CHANG - KOH KHAM         09.00 A.M - 10.40 A.M          400.-

KOH CHANG - KOH MAAK         09.00 A.M - 10.50 A.M          400.-

KOH CHANG - KOH KOOD         09.00 A.M - 12.00 P.M          600.-

KOH WAI - KOH KHAM            10.00 A.M - 10.40 A.M          200.-

KOH WAI - KOH MAAK            10.00 A.M - 10.50 A.M          200.-

 

RETURN TO KOH CHANG

 

KOH KOOD - KOH CHANG           09.00 A.M - 14.00 A.M         600.-

KOH MAAK - KOH WAI             12.00 P.M - 12.50 P.M         200.-

KOH MAAK - KOH CHANG           12.00 P.M - 13.50 P.M         400.-

KOH KHAM - KOH WAI             12.10 P.M - 12.50 P.M         200.-

KOH KHAM - KOH CHANG           12.10 P.M - 13.50 P.M         400.-

KOH WAI - KOH CHANG            12.50 P.M - 13.50 P.M         300.- 

                                                                 Speed Boat

 

 

 

 

 

฿600
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,656